Home Uncategorized FANTASTIKE/ Tani BE i ben thirje Shteteve anetare ”Prej me këtë datë...

FANTASTIKE/ Tani BE i ben thirje Shteteve anetare ”Prej me këtë datë filloni me udhetime të lirshëm

36
Advertisement

Tani BE i ben thirje Shteteve anetare ”Prej me këtë datë lloni me udhetime të lirshëm. Zbatoni sa më shpejt të jetë e mundur, mundësisht deri më 1 korrik, rekomandimet e Këshillit të BE për të koordinuar masat kuzuese.
Në lëvizjen e qytetarëve të shkaktuara nga pandemia dhe në certikatën dixhitale të BE. Komisionerët evropianë e kërkuan atë në një letër drejtuar 27 kryeqyteteve evropiane.

Në veçanti, Komisioni rekomandon garantimin e lirisë së lëvizjes së njerëzve që janë she’ruar nga ko vi d, ose kanë përfunduar ciklin e vak’sinimit. Dhe të sigurojnë unitetin e familjes dhe të koordinojnë masat duke iu referuar hartave të hartuara nga qendra Ecdc,