Home Uncategorized Shtetit te Kosoves i duhet ky lloj armatimi

Shtetit te Kosoves i duhet ky lloj armatimi

34
Advertisement

Tashmë Kosova është shtet i cili kërkon të antarësohet dhe në OKB , edhe në BE, por cila është arsyeja se perse Kosova nuk është akoma antare e NATO-s

Kjo do të thotë se de fakto Kosova është në NATO, dhe i takon NATO-s që ta ar matosë ushtrinë e Kosovës me ar matim të cilin e ka vetë ushtria e NATO-s. Pra, Kosova duhet të ar matoset ashtu si të gjitha shtetet e pavarura dhe sovrane dhe ashtu sikurse edhe shtetet e NATO-s.

Kosova duhet të ar matoset pasi kjo do t’i tregonte aventurierëve shovi nistë të Beogradit se në rast se atyre u gënjehet mendja për të pus htuar Kosovën, lu fta tashmë nuk do të bëhet vetëm në Kosovë por edhe në Serbi, dhe nuk kër cënohet vetëm Kosova por një aventurë luf tarake serbe do të jetë fatale për vetë Serbinë