Home Uncategorized Rrëfimi I Vajzës Që HuMbi 18 Anëtarë Të FaMiljes: Për 6 Javë...

Rrëfimi I Vajzës Që HuMbi 18 Anëtarë Të FaMiljes: Për 6 Javë Nuk I Tregova Askujt…

46
Advertisement

Kosova sot shënon 22-vjetorin e përfundimit të fushatës së bo mbardim eve të NA.TO-s që kishte për qëllim nd aljen e gjen ocidit në Kosovë nga for.cat se rbe. Valdete Isufi-Elshani, është ftuar në emisionin ‘Frontal’ me Arsim Lanin në T7. Ajo përmes një lidhjeje direkte ka treguar hist orinë e dhim bshme të j etës së saj, në të cilën iu vr anë 18 fa miljarë të ngu shtë në luf tën e Kosovës.
Elshani e cila aktualisht je ton në Australi, ka treguar se ka shkuar të kë rkojë ha pa qet ësimi për gratë e fam iljes së saj, që t’u gjindeshin në momentin kur t’u kumtohet lajmi se kanë vde kur të gjithë bu rrat e fa miljes.
“Për mi kërku ca tab leta të qet ësimit për gr atë e fam iljes time, arsyeja ishte se unë jam kon e vetmja që e kam ditë se ne i kishim hu mbë të gjithë me shkujt e fa miljes rreth 18 anëtarë, dhe për këtë arsye kam kërku hapa qet ësimi për gr atë e f amiljes. Sepse e disha që është lajm shumë i ra ndë edhe smujsha me shpërnda me ta”, tha ajo.Ajo tregoi se për 6 javë nuk i ka treguar askujt se kanë vd ekur bu rrat e fa miljes së saj. “Për 6 javë e kam ditur, por nuk kom mujt me shpërnda me anëtarët e fa miljes… Ai rrugëtim ka qenë shumë i gjatë, ne kemi ecur në këmbë nga Skenderaj deri në Shtuticë.

Duke shkuar rrugës, gjyshi im thoshte se ata e kishin një paran.djenjë që dicka tr agjike ka ndodhur. Gjyshi thoshte ‘bija ime dicka ka ndodh se po të ishin djemtë gja llë do të na gjenin deri tash. Nuk i kam ditur rrethanat se qysh janë v ra fam iljarët e mij”, tha ajo. Ajo tregoi se si kushëriri i saj i ka treguar gjyshit të saj se i kanë vde kur dj emtë.Po ashtu, ajo u pyet se kur do të vijë për vizi.të në Kosovë, për të cilën tha se ka shumë em ocione të përgjigjet, pasi malli për Kosovën ishte shumë i madh.