Home Uncategorized Fυtet për nevoja personаle në bυnker, burrit nga Elbаsani i ndryshon jeta...

Fυtet për nevoja personаle në bυnker, burrit nga Elbаsani i ndryshon jeta perjithmone nga ajo qe pa aty

40
Advertisement

Ka nd odhur në një fshat të Elbasanit. Burri hyn për nevoja personaIe në një bunker në pyllin në afërsi të fshatit por rastësisht gjen gjënë që i solli ndr yshim dr a.m atik në jetën e tij.

Sipas të dhënave, burri punonte prej kohësh në emigracion dhe është kthyer këtë verë për pushime pranë familjes. Por duket se rastësisht ka zbuluar tr a.dhë tinë.

Historitë me tra.dhti bashkëshortore për shkak të emigracionit kanë qenë të shprehura gjatë viteve të fundit. Sipas të dhënave, në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor në Elbasan, rreth 40% e di;vor ceve i përkasin çifteve në emigracion.