Home Uncategorized Ushtria e Kosovës do të Armatoset sipas Standarteve të NATO-S’ asgjë s’do...

Ushtria e Kosovës do të Armatoset sipas Standarteve të NATO-S’ asgjë s’do ti mungoj

30
Advertisement

Politikanet Serbë asnjëherë nuk kanë qën te kanqur me ushtrin ton ata e urr ejn FSK-së. “FSK-ja për momentin është e pajisur me a rmatim të lehtë. Ka a rmë brezi dhe a rmë të gjata… Në të ardhmen FSK-ja që do të jetë me mision ushtarak do të pajiset me a rmatim dhe pajisje tjera që do të jenë me standard të NATO-s.
Kjo do të ndodhë sepse ne do të jemi në një situatë ku do të ndër veprojmë me shtete të ndryshme. Kjo i obligon shtetet e NATO-s që të kenë pak a shumë standardin e njëjtë të ar matimit [me Kosovën]”,SHBA është mbështetësi kryesor i FSK-së për pajisje me a rmatim dhe mjete, por ndihmë të madhe kanë dhënë edhe Turqia dhe Gjermania.