Home Uncategorized “Nuk do t’ia falë kurrë atë që ma bëri vjehrra pas momentit...

“Nuk do t’ia falë kurrë atë që ma bëri vjehrra pas momentit kur linda”

39
Advertisement

Vjehrra e një gruaje kishte bërë një veprim, të cilin gruaja thotë se nuk do t’ia fa.lë gjatë tërë jetës.

Pasi që ishte motër med.ici.nale, ajo kishte k.art.ën e aks.esit të saj të punës.

Në tregimin e gruas, thuhet se vjehrra ishte futur në pav.ijo.nin e be.beve, ku kishte marrur në dorë foshnjën pa lej.ën e nënës.

Ky veprim i vjehrrës, nënën e bëri mjaft të ne.vr.kos.ur, e cila po thotë se përveç se e morri foshnjën pa leje, nuk shkoi as ta vizitonte dhe ta mbësh.teste emocio.na.lisht.

Për t’i përk.eq.ësu.ar gjërat, vjehrra ishte e pranishme dhe dëgjonte ndërsa doktori kishte diskutuar me gruan informacionin e ndjes.ëm m.jekës.or dhe ndjenjat e saj të pakë.na.qësisë kishin qenë në rritje që nga ajo kohë.

Ne vetëm shpresojmë që ajo mund ta bëjë një diskutim të sinqertë me burrin e saj rreth pritjeve dhe dëshirave të lindjes përpara se të ng.elë shtatzënë herën tjetër.