Home Uncategorized Njësisë Speciale e frikshme” qe e dridhë Serbinë

Njësisë Speciale e frikshme” qe e dridhë Serbinë

48
Advertisement

Arma e cila shihet në duart e pjesëtarëve të Njësisë Speciale Intervenuese

Në ushtrinë amerikane kjo armë është armë e gjatë gjysmautomatike me precizitet të lartë.

Një pjesëtar i Njësisë Speciale Intervenuese (i pari majtas, me uniformë ushtarake)