Home Uncategorized LAJMI FUNDIT/ Ndahet Lajm Shume I Mire Per Kosoven Nga Gjermania

LAJMI FUNDIT/ Ndahet Lajm Shume I Mire Per Kosoven Nga Gjermania

74
Advertisement

A është afër njo,hja e patent shoferëve të Kosovës nga Gjermania?

Tregon Beqë Cufaj.Amb,asadori i Kosovës në Gjermani, Beqë Cufaj, shprehet opti,mist se njohja e patent shofe,rëve të Kosovës nga Gjerm,ania do të ndodhë së shp,ejti.Cufaj në një përgjigje dhënë një kom entuesi në Facebook ka thë,në se janë në prag të final izimit të kësaj cësh,tjeje.“Jemi në hapat e fund,it para cakut. Proce durat zakonisht për shtete tjer,a të rajonit kanë zgjatur 5 vite. (Serbi 2012-2017, Maqedoni 2013-2018) kurse ne kem,i aplikuar në vitin 2018 dhe jam shu më optimist që shpejtë do të ke,mi lajme të mira edhe pse jemi në proc es që nga shta,tori i vitit 2018”, ka deklaruar Cufaj.