Home Uncategorized Gjithë Ballkani të dëshpëruar !! Amerika befason të gjithë me veprimin e...

Gjithë Ballkani të dëshpëruar !! Amerika befason të gjithë me veprimin e fundit që i bëri Kosovës

66
Advertisement

Otokar Cobra bisha qe tash e posedon Ushtria e Kosoves, Dite me pare Kosoves i jane dhu.ruar 24 automjete ushta rake te llojit Humvee nga SHBAja.

Automjeti Cobra mund te per shtatet per role te ndryshme dhe kerkesa per mi.sion duke perfshire: bartesin e blin.duar te personelit, automjetin a nti tank, auto mjetin e zbulimit, automjetin radar te mbi keqyrjes tokesore, automjetin e vezhgimit te perparme, ambulan.cen e b linduar.

Ky mjet deri me tani ka treguar rezistence ndaj shumices se sul meve te minave dhe mbijetuar me shume inci.dente pa ndonje demtim.