Home Uncategorized TRON’DlTESE !!! Ja cfare u gjind nga PoIicia ne Kete MlSHTORE shume...

TRON’DlTESE !!! Ja cfare u gjind nga PoIicia ne Kete MlSHTORE shume te njohur ne Kosove …(+VlDEO)

60
Advertisement

TRON’DlTESE !!! Ja cfare u gjind nga PoIicia ne Kete MlSHTORE shume te njohur ne Kosove …(+VlDEO)

Një mo.stër e krah.ëve të puI ave të ngrıra të impo .rtuara nga Braz.ili ka testuar pozi.tiv për koro,.navi.ru.sin e ri në qytetin jugor ki.nez të Shen.zhen, thanë aut.orit.etet të enjten, i fundit në një seri rapor.tesh të pro.dukteve ushqimore
të ko.ntamınu.ara të impo.rtuara, shkruan CN.N. Vir.usi u zbulua të Mërkurën në një mo.stër sipërf.aqe të mar.rë nga një grup i kra.hëve të puIës gjatë ekza.mini.mit të ushqimit të ngr.irë të impor.tuar.