Home Uncategorized E tme.rrshme! I mbanin dhe i trajtonin mizorisht femijet e tyre, arrestohen...

E tme.rrshme! I mbanin dhe i trajtonin mizorisht femijet e tyre, arrestohen prinderit me ne fund!

63
Advertisement

Dy prindër janë ar.res.tu ar për mbajtjen e tre fëmijëve të tyre në një kuti kom.pe sate për katër vjet.

fëmijët janë mbajtur brenda kutisë në një zonë ku temperaturat arrijnë deri në 120 . nuk kishte ene.rgji elekt.rike ose ujë të rrjed.hshëm. Fëmijët kishin sasi të pamjaftueshme ushqimi dhe jetonin në një mjedis të papërsh.tat shëm dhe të pasig.urt. Po.lici a gjeti fëmijët e moshave, 11, 13 dhe 14 vjeç të cilët jetonin në kushte të kë.qija. Fotot e marra në vendngjarje tregojnë zonën e mbushur me mbet.urina.