Home Uncategorized E turpshme kjo çka po ndodh me Kosovën, deri kur kështu?

E turpshme kjo çka po ndodh me Kosovën, deri kur kështu?

51
Advertisement


Gjykata Themelore në Ferizaj, ka aprovuar kërkesën e Prokurorisë Themelore të Ferizajt, për caktimin e masës së parab urgimit kundër të p andehurit F.B. shtetas i Republikës së Kosovës, për shkak të d yshimit të bazuar se ka kryer v eprën p enale “suImi s eksual”.

Pas mbajtjes së seancës dëgjimore dhe analizimit të shkresave të lëndës, gjyqtari i procedurës paraprake i Departamentit për Kríme të Rënda, “ka vërtetuar faktin se i p andehuri d yshohet se më 26-27.05.2021, në Ferizaj, përkatësisht në banesën e stërnipit të tij për qëllime sek suale e ka keqpërdorur sek sualísht të d ëmtuarën – të míturën e moshës 13 vjeçare, në atë mënyrë që i pandehuri ka k ryer s ulm s eksual ndaj të míturës, deri sa e mítura ka shkuar në banesën e motrës së saj dhe deri sa i pandehuri ka qëndruar në një dhomë të banesës kur e mítura me insístimin e motrës dhe burrit të saj kishte hyrë në dhomën e të p andehurit i njëjti pasi që kishe fjetur me të deri në mëngjese kishte filluar ta p rek në t rup për qëllime sek suale”, njofton gjykata.